Das Leistungsspektrum von Storopack
Der Storopack Prozess

Proces Storopack

Usługi świadczone przez Storopack

Niniejszy diagram jest przykładowy. Prezentuje cały zakres świadczonych przez nas usług, z których nasi Klienci mogą skorzystać w jednym, kilku lub wszystkich obszarach swojej działalności.

01 Analiza

Etap analizy stanowi podstawę sukcesu całego procesu. Podczas niego szczegółowo analizujemy produkty naszego Klienta, obecnie używane materiały do pakowania, środki transportu oraz organizację aktualnego procesu pakowania.  Musimy zrozumieć wszystkie Państwa potrzeby i cele.

02 Optymalizacja procesu i kosztów

W oparciu o informacje zebrane podczas analizy określa się konkretne działania mające na celu optymalizację procesu pakowania i związanych z nim kosztów.  Głównym celem jest tu ogólna optymalizacja kosztów ponoszonych przez naszych Klientów.

03 Opracowanie rozwiązania

Kierując się wnioskami z procesu optymalizacji, opracowujemy najlepsze rozwiązanie z zakresu pakowania. Rozwiązanie to może korzystać ze standardowych produktów lub wymagać stworzenia nowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

04 Produkcja

Zgodnie z normami jakości, których przestrzeganie jest nieustannie monitorowane, wytwarzamy opracowane rozwiązania. Jednocześnie gwarantujemy, że nasze produkty i maszyny zostaną  zintegrowane z procesem pakowania naszego Klienta.

05 Dostawa

Nasze produkty i rozwiązania dostarczamy zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi wymogami naszych Klientów. Wybór odpowiedniego środka transportu, punktualność oraz fakt posiadania lokalnych przedstawicielstw na całym świecie gwarantują, że dotrzemy na miejsce o czasie.  

06 Serwis

Serwis Storopack nie ogranicza się do wsparcia udzielanego przez naszych ekspertów od opakowań ani do konserwacji urządzeń u Klienta. Oprócz tego informujemy na bieżąco naszych Klientów o nowych technologiach, materiałach i procesach oraz służymy im doradztwem z zakresu dostosowania istniejących rozwiązań.