Wiadomosc z 23.08.2016

Globalny rozwoj firmy Storopack

W porównaniu z rokiem ubiegłym obroty wzrosły o 18 procent

Metzingen, lipiec 2016 r. Specjalista w zakresie opakowań ochronnych Storopack pomyślnie zakończył rok 2015. Zatrudniając 2450 pracowników
(w roku ubiegłym 2391), koncern z siedzibą w Metzingen wygenerował skonsolidowany obrót w wysokości 416 milionów euro (w roku ubiegłym 353 miliony). Odpowiada to 18-procentowemu wzrostowi. Poprawa kursu wymiany waluty podwyższa wzrost sprzedaży o osiem procent. Obydwa działy przedsiębiorstwa – Dział Pakowania i Dział Form – wytwarzają na specjalne zamówienie elastyczne opakowania ochronne oraz kształtki techniczne z pianek rozprężnych.

Hermann Reichenecker, wspólnik zarządzający Storopack, jest bardzo zadowolony z wyników w 2015 roku: „Wzrost obrotów w minionym roku był pełnym sukcesem”. Również w bieżącym roku Storopack oczekuje dalszego wzrostu oraz wyniku na korzystnym poziomie. „Dzięki naszym produktom i usługom w przeszłości zdołaliśmy usprawnić produktywność naszych klientów.

Będziemy kontynuować ten rozwój, tworzyć nowe produkty i usługi, które pomogą naszym klientom w optymalizacji ich procesów oraz łańcuchów logistycznych”, mówi Reichenecker.

Do pozytywnego rozwoju działalności przyczyniły się obydwa działy oraz wszystkie regiony. Największy wzrost przedsiębiorstwa odnotowano w Ameryce Północnej i Południowej, a następnie w Azji i Europie.

Wzrost wsparty został również przez nabycie z dniem 1 stycznia 2015 r. wieloletniego partnera handlowego z Włoch – Alternative 1999 S.r.l z siedzibą
w Cento koło Bolonii. Zaraz po przejęciu przedsiębiorstwo otrzymało nową nazwę – Storopack Italia S.r.l. i zajmuje się sprzedażą wypełniaczy papierowych PAPERplus®, poduszek powietrznych AIRplus® oraz wypełniaczy piankowych FOAMplus®. Przejęcie włoskiego partnera dystrybucyjnego stanowi części strategii przedsiębiorstwa polegającej na tym, aby jako kompetentny partner handlowy pozostawać do dyspozycji klientów bezpośrednio w ich lokalizacji.

Długoterminowe inwestycje
Firma specjalizująca się w zakresie opakowań ochronnych w ubiegłym roku inwestowała również w rozwój nowych produktów i ulepszanie już istniejących. W roku 2015 Storopack znacznie poszerzył swój portfel produktowy w Dziale Form, a dokładnie systemy opakowaniowe w zakresie transportu w kontrolowanej temperaturze. Dzięki termicznym systemom wysyłkowym klienci mogą utrzymywać swój łańcuch chłodniczy również
w trakcie bardzo długich tras. Ma to ogromne znaczenie szczególnie przy wysyłce produktów w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej.

Natomiast w Dziale Pakowania, wprowadzony we wrześniu 2015 r. na rynek system wypełniaczy papierowych PAPERplus® Papillon odnotował bardzo udany start. System opakowaniowy produkuje wypełniacze do ochrony małych i średnich przesyłek, zapewniając swobodną integrację z rozmaitymi miejscami pakowania. Ponadto Storopack poszerzył wydajność produkcji folii
w zakładach Cincinnati oraz Wildau koło Berlina. W obu placówkach firma wytwarza folie dla systemu opakowań ochronnych AIRplus® .