Abgebildet ist ein Alliance To End Plastic Waste Logo.

ALLIANCE TO END PLASTIC WASTE

Storopack dołącza do walki z zanieczyszczeniem środowiska plastikiem

  1. Zrównoważony rozwój
  2. Alliance to End Plastic Waste

STOROPACK JEST CZĘŚCIĄ GLOBALNEJ INICJATYWY PO NAZWĄ „SOJUSZ NA RZECZ ELIMINACJI ODPADÓW PLASTIKOWYCH”, KTÓREJ CELEM JEST RATOWANIE PLANETY PRZED ZMORĄ ZANIECZYSZCZENIA PLASTIKIEM.

Odpady plastikowe w środowisku naturalnym, szczególnie w oceanach, stanowią poważny problem. Wraz z około 40 firmami podjęliśmy misję zapobiegania przedostawaniu się odpadów plastikowych do środowiska naturalnego oraz eliminacji plastiku już nim obecnego.

Globalna inicjatywa „Alliance to End Plastic Waste” gromadzi korporacje z całego świata wzdłuż całego łańcucha wartości związanego z plastikiem. Uczestniczące w niej firmy zadeklarowały już wsparcie finansowe o wartości około miliarda dolarów amerykańskich. W ciągu kolejnych pięciu lat na realizację różnego rodzaju projektów i inicjatyw planuje się przeznaczyć co najmniej 1,5 miliarda dolarów.
 

Sojusz na rzecz eliminacji odpadów plastikowych realizuje czteroelementową strategię:

Abgebildet ist ein Mülleimer Symbol mit einem Recycling Symbol.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

Rozwój i rozbudowa infrastruktury w miastach i obszarach szczególnie dotkliwie dotkniętych obecnością odpadów plastikowych.

Cel: zebranie i właściwe zarządzanie odpadami, oraz wzrost poziomu ich ponownego wykorzystania

    

Es sind zwei Sprechblasen abgebildet.

EDUKACJA I ZAANGAŻOWANIE

Edukacja konsumentów i mieszkańców zagrożonych terenów w zakresie procesów przetwarzania odpadów.

Cel: podwyższenie poziomu świadomości

Es ist eine Glühbirne mit zwei Pfeilen, die einen Kreis bilden abgebildet.

INNOWACJA

Inwestycje w nowe technologie przetwórstwa i odzysku odpadów plastikowych.

Cel: opracowanie innowacyjnych rozwiązań w recyklingu opakowań i wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego

    

Abgebildet ist ein Symbol für Säuberung.

SPRZĄTANIE

Usunięcie odpadów plastikowych już nagromadzonych w oceanach i rzekach, co jest szczególnie pilnym zadaniem.

Cel: usunięcie plastiku już obecnego w środowisku naturalnym