Gruppenbild der Helfer nach Big Blue Ocean Cleanup Strandreinigungsaktion

SPRZĄTANIE WIELKIEGO BŁĘKITNEGO OCEANU

Dla czystych plaż.

  1. Zrównoważony rozwój
  2. Inicjatywy w zakresie współpracy
  3. Sprzątanie Wielkiego Błękitnego Oceanu

FIRMA STOROPACK JEST WYŁĄCZNYM SPONSOREM FUNDACJI BIG BLUE OCEAN CLEANUP (SPRZĄTANIE WIELKIEGO BŁĘKITNEGO OCEANU), BĘDĄCEJ JEDNĄ Z WIODĄCYCH NA ŚWIECIE ORGANIZACJI NON-PROFIT DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ CZYSTOŚCI OCEANÓW.

Międzynarodową fundację non-profit Big Blue Ocean Cleanup wspieramy od roku 2018. Będąc wyłącznym sponsorem programu sprzątania wybrzeży przystąpiliśmy do długofalowego partnerstwa. Big Blue Ocean Cleanup czynnie działa na rzecz podniesienia świadomości o aktualnym stanie mórz i oceanów, ochrony morskiej flory i fauny, równowagi ekologicznej, oraz przywrócenia czystości oceanów i wybrzeży - podejmując działania polegające na sprzątaniu plaż, usuwaniu plastiku z oceanu, organizowaniu kursów szkoleniowych oraz przekazywaniu informacji partnerom i opinii publicznej.

Oprócz finansowego wsparcia dla Big Blue Ocean Cleanup aktywniej działamy również w Europie. Przykładowo, nasi pracownicy ochotniczo biorą udział w akcjach sprzątania plaż w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i krajach Beneluksu, usuwając z plaż plastikowe odpady i mikroplastikowe zanieczyszczenia. Program sprzątania wybrzeży fundacji Big Blue Ocean Cleanup prowadzony jest na całym świecie.

Zaangażowanie Big Blue Ocean Cleanup zbiega się również z naszymi własnymi celami: rozwojem gospodarki obiegu zamkniętego, zwiększeniem stopnia ponownego wykorzystania plastiku oraz odpowiedzialnym recyklingiem.

Dodatkowe informacje:

Big Blue Ocean Cleanup

FILMY WIDEO

Am Strand sind zwei Strand Flaggen des Big Blue Ocean Cleanup Projekts.
Mehrere Menschen sind zu einem Gruppenfoto am Strand aufgestellt und halten einen Banner des Big Blue Ocean Cleanup.
Am Strand sind mehrere Leute, die am Strand aufräumen.
Eine Person entsorgt Müll in einen Beutel.