Recycling Logo

RECYCLING GUIDE

Jak prawidłowo poddać recyklingowi opakowanie ochronne?

  1. Zrównoważony rozwój
  2. Recycling Guide

RECYKLING, KOMPOSTOWALNOŚĆ I UTYLIZACJA

Czy opakowania ochronne Storopack nadają się do recyklingu?

Tak, wszystkie opakowania ochronne Storopack nadają się do recyklingu. Można je przetwarzać i ponownie wykorzystywać w różnych produktach przemysłowych. Jedyny wyjątek stanowią nasze wypełniacze „loose fill” wyprodukowane ze skrobi – tych nie poddaje się recyklingowi, lecz kompostowaniu.

W jaki sposób prawidłowo poddać utylizacji wypełniacze papierowe?

Wypełniacze papierowe mogą zostać zutylizowane, a następnie poddane recyklingowi poprzez prawidłową segregację. W tym celu należy umieścić je w pojemnikach/workach w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER”. Od 2017r. na terenie całego kraju obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów – więcej szczegółów znajdą Państwo pod adresem: https://naszesmieci.mos.gov.pl
Storopack nie przetwarza papieru powlekanego, a wypełniacze PAPERlus® zawierają nadruk, który w łatwy sposób może zostać usunięty, co powoduje, że mogą one zostać w 100% ponownie przetworzone.

W jaki sposób prawidłowo poddać utylizacji poduszki powietrzne?

Poduszki powietrzne (najlepiej pozbawione powietrza) mogą zostać zutylizowane, a następnie poddane recyklingowi poprzez prawidłową segregację. W tym celu należy umieścić je w pojemnikach/ workach w kolorze żółtym z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”. Od 2017r. na terenie całego kraju obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów – więcej szczegółów znajdą Państwo pod adresem: naszesmieci.mos.gov.pl


Plastikowa folia może zostać ponownie przetworzona lub poddana procesowi spalania, a ponieważ składa się ona z polimerów etylenu, jest bardziej kaloryczna niż ropa naftowa, a co za tym idzie jest bardzo wydajnym źródłem energii. Storopack oferuje również opakowania, które mogą zostać poddane przemysłowemu procesowi kompostowania. Głównym składnikiem folii AIRplus® BIO jest poliaktyd (PLA) – polimer w pełni biodegradowalny, który powstaje z odnawialnych surowców naturalnych takich jak np. mączka
kukurydziana. AIRplus® BIO posiada certyfikat zgodności z europejską normą EN 13432 oraz amerykańskim standardem ASTM D6400.

W jaki sposób prawidłowo poddać utylizacji opakowania piankowe?

Opakowania piankowe mogą zostać użyte ponowie jako opakowanie ochronne. W przypadku utylizacji należy w procesie segregacji potraktować je jako odpady plastikowe i nie wymagają one odseparowania plastikowego worka od pianki znajdującej się w jego środku. Należy umieścić je w
pojemnikach/workach w kolorze żółtym z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”. Od 2017r. na terenie całego kraju obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów – więcej szczegółów znajdą Państwo pod adresem: https://naszesmieci.mos.gov.pl
Opakowania FOAMplus® będą stanowić doskonałe paliwo w nowoczesnych spalarniach produkujących energię elektryczną z odpadów.
Niektóre sektory przemysłowe posiadają własne kanały gospodarowania odpadami, dzięki którym opakowania piankowe mogą zostać poddane procesowi recyklingu.

W jaki sposób prawidłowo poddać utylizacji wypełniacze typu „loose fill”?

Wypełniacze PELASPAN® BIO są produkowane ze skrobi pochodzenia roślinnego i są tym samym w 100% kompostowalne zgodnie z europejską normą 13432, dlatego też należy umieścić je w pojemnikach/workach w kolorze brązowym z napisem „BIO”. Wypełniacze PELASPAN® należy traktować jako odpady plastikowe i umieszczać je w pojemnikach/workach w kolorze żółtym z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”. Od 2017r. na terenie całego kraju obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów – więcej szczegółów znajdą Państwo pod adresem: https://naszesmieci.mos.gov.pl
Wypełniacze PELASPAN® będą stanowić doskonałe paliwo w nowoczesnych spalarniach produkujących energię elektryczną z odpadów z powodu wysokiej kaloryczności.

Dlaczego nie wszystkie opakowania ochronne Storopack nadają się do kompostowania?

Zależnie od rodzaju transportowanych towarów potrzebne są rozmaite opakowania ochronne. Podczas gdy delikatne i lekkie produkty takie jak porcelana i szkło można zapakować w pudło używając nadającego się do kompostowania wypełniacza PELASPAN® BIO, to ciężkie elementy techniczne wymagają opakowań papierowych i piankowych stabilizujących je w pudle na czas transportu. Ten rodzaj opakowania ochronnego nie nadaje się do kompostowania, niemniej jednak można go oddać do recyklingu.

  

Eine Hand hält eine Glühbirne in der Natur, die von der Sonne erleuchtet wird

OCHRONA ŚRODOWISKA A OPAKOWANIA STOROPACK – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Dowiedz się więcej

Celem ułatwienia orientacji oznaczamy nasze produkty symbolem „4R” wskazującym ich następujące właściwości: REDUCE (Redukcja), REUSE (Ponowne wykorzystanie), RECYCLE (Recykling), oraz RENEW (Surowiec odnawialny).  

REDUCE (REDUKCJA)

Taki produkt i jego proces produkcyjny opracowano tak, by zredukować zużycie surowców naturalnych.

REUSE (PONOWNE WYKORZYSTANIE)

Taki produkt można kilkakrotnie ponownie wykorzystać zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.

RECYCLE (RECYKLING)

Zużyty produkt może zastąpić surowce pierwotne.

RENEW (SUROWIEC ODNAWIALNY)

Taki produkt wytworzony jest z surowców odnawialnych, np. drewna lub roślin.