Abgebildet ist eine Glühbirne auf weißem Hintergrund.

WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

  1. Zrównoważony rozwój
  2. Wydajność energetyczna

WYDAJNOŚĆ OZNACZA OSZCZĘDNE KORZYSTANIE Z ENERGII.

Zrównoważona produkcja rozpoczyna się na długo przed przetworzeniem surowców w produkty: gdy chodzi o ochronę zasobów, sprzęt i urządzenia w naszych fabrykach odgrywają pierwszorzędną rolę. Angażujemy się w racjonalne zarządzanie energią w naszych fabrykach i ciągle optymalizujemy ślad energetyczny pozostawiany przez nasze działania.

Dzięki wielu działaniom modernizacyjnym do tej pory znacznie zredukowaliśmy emisję CO2 i zużycie energii. Nie spoczywamy jednak na laurach: prowadzimy regularne badania możliwości jeszcze dalszych udoskonaleń.

Die Grafik gibt Auskunft über 9 Elektromotoren, 3 neue Heizkessel und 1624 neue LED-Lampen.
Die Grafik gibt Auskunft über 1120 gesparte Menge an CO2 Tonnen, 8 Molding Standorte und 19 neue elektronische Vakuumpumpen.

850 TON CO2 ROCZNIE MNIEJ

... emituje nasza fabryka w Krumbach dzięki sprawniejszemu zarządzaniu energią i szerokiej gamie działań modernizacyjnych.

    

1120 TON CO2 ROCZNIE MNIEJ

... emituje nasza fabryka w Vechta dzięki sprawniejszemu zarządzaniu energią i szerokiej gamie działań modernizacyjnych.

    

223 440 KILOWATOGODZIN MIESIĘCZNIE

… wytwarza się na miejscu na potrzeby produkcji w Krumbach, Vechta i Langenau, wykorzystując skojarzone generatory parowo-elektryczne.

    

3 NOWE KOTŁY

... zamontowano w fabrykach w Krumbach, Vechta i Mollet del Vallès, dzięki którym zapewniono sprawniejsze ogrzewanie.

    

588 416 KILOWATOGODZIN

... ciepła odlotowego z produkcji każdego miesiąca wykorzystuje się do ogrzewania w fabrykach Krumbach, Vechta i Mollet del Vallès.

8 MIEJSC FORMOWANIA

… od 2016 roku prowadzi się w nich niezależne audyty sprawności energetycznej, w wyniku których wskazano możliwości rozwoju: Anetz, Huarte, Krumbach, Langenau, Mainleus, Mollet del Vallès, Saint-Sébastien-sur-Loire, i Vechta.

    

19 NOWYCH POMP PRÓŻNIOWYCH

... w fabrykach w Langenau, Krumbach, Vechta, Saint-Sébastien-sur-Loire i Mollet del Vallès zużywa energię elektryczną wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, dzięki czemu oszczędzając energię.

    

1624 NOWYCH LAMP LED

... zastępuje mniej wydajne tradycyjne żarówki w fabrykach w Krumbach, Vechta, Mollet del Vallès, Huarte oraz Saint-Sébastien-sur-Loire. Dzięki temu oszczędzamy 45 991 kilowatogodzin miesięcznie.

    

9 SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

... w fabrykach w Langenau, Krumbach, Vechta, Saint-Sébastien-sur-Loire i Mollet del Vallès zużywa energię elektryczną wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, dzięki czemu oszczędzając energię.