Weltkarte mit Zahlen zum Geschäftsjahr 2017

STOROPACK ZWIĘKSZA OBROTY O NIECAŁE PIĘĆ PROCENT

Informacja prasowa 13.07.2018

  1. Dla prasy
  2. Informacje prasowe
  3. Informacje prasowe 2018
  4. Storopack zwiększa obroty o niecałe pięć procent

Metzingen, sierpień 2018 r. Storopack ma za sobą pomyślny finansowo rok 2017. Międzynarodowa firma specjalizująca się w produkcji opakowań ochronnych wygenerowała całkowity dochód w wysokości 454 mln EUR w zeszłym roku – to 20 mln EUR więcej niż w 2016 r. Około 2500 pracowników w 64 lokalizacjach przyczyniło się do wzrostu przychodów o około 4,6 procent w stosunku do roku poprzedniego.

Storopack wygenerował ponad połowę swoich przychodów w Europie (55 procent), imponujący kwartał w Ameryce Północnej (27 procent) oraz prawie 16 procent w regionie Azji i Pacyfiku, natomiast przychody z Ameryki Południowej i innych krajów stanowiły łącznie 2 procent. Na swoim głównym europejskim rynku Storopack osiągnął prawie 4,5 procentowy wzrost. Ameryka Północna pozostała na mniej więcej tym samym poziomie, co w roku poprzednim, czyli wzrost o 0,4 procenta. Po bardzo zadowalających notowaniach kluczowe rynki Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Południowej osiągnęły wyraźne, dwucyfrowe stopy wzrostu.

Hermann Reichenecker, przewodniczący rady zarządu, jest zadowolony z rocznych sprawozdań finansowych: „Pomimo gwałtownego wzrostu cen surowców, osiągnęliśmy bardzo dobry wynik, poprawiając naszą prognozę budżetową i odnotowując wzrost we wszystkich naszych regionach na całym świecie.”

Wzrost napędzany wydajnymi rozwiązaniami dla klientów i ekologicznymi zasobami
Trajektoria wzrostu Storopack jest przede wszystkim wynikiem regularnych innowacji produktów. Jeśli chodzi o nowe produkty, nacisk kładziony jest przede wszystkim na zwiększenie wydajności procesów pakowania ochronnego dla klientów i wykorzystania ekologicznych zasobów.  Storopack generuje już ponad 25 procent swoich obrotów dzięki produktom stworzonym z surowców odnawialnych lub z recyklingu. Ww. produkty będą nadal stanowić główny priorytet w przyszłych innowacjach produktowych.

Cyfryzacja ukierunkowana na klienta

Storopack zdigitalizował już wiele wewnętrznych procesów. W nadchodzących latach skupimy się na cyfryzacji, która stanowić będzie większą wartość dodaną dla klientów. W tej dziedzinie zebrano już wiele pomysłów, niektóre zostały już wdrożone, a inne staną się rzeczywistością w ciągu najbliższych kilku lat.