PRODUKTY Z CERTYFIKATEM CLIMATEPARTNER

Nasze poduszki powietrzne spełniają wszystkie wymagania certyfikatu ClimatePartner

  1. Zrównoważony rozwój
  2. PRODUKTY Z CERTYFIKATEM CLIMATEPARTNER

CERTYFIKOWANE PODUSZKI POWIETRZNE OZNACZAJĄ DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

Intensywnie pracujemy nad redukcją emisji zanieczyszczeń tworzonych podczas naszych działań produkcyjnych. Eliminacja wszystkich zanieczyszczeń podczas produkcji i transportu jest jednak niemożliwa. Dlatego, celem prowadzenia pomiarów i zmniejszenia śladu węglowego, współpracujemy z ClimatePartner. W przypadku pozostałej emisji CO2 generowanego podczas produkcji poduszek powietrznych AIRplus® Bio Home Compostable i AIRplus® 100% Recycled firma Storopack wspiera projekt klimatyczny Rimba Raya. Obecnie pracujemy nad określeniem i realizacją ambitnych celów redukcji CO2. Zatem nieustannie dokładamy starań, by tworzyć dobre, ekologiczne produkty, podejmując świadome decyzje, np. na temat niskoemisyjnych surowców. Certyfikat „ClimatePartner” potwierdza ten proces.

Więcej informacji można znaleźć na odpowiednich stronach z identyfikatorami klimatycznymi naszych produktów:

PRZEGLĄD KORZYŚCI

  • Certyfikacja: dokonujemy pomiaru i redukujemy emisję CO2 wynikającą z produkcji i transportu poduszek powietrznych AIRplus® Bio Home Compostable i AIRplus® 100% Recycled
  • Wsparcie: we współpracy z ClimatePartner uczestniczymy w ważnych projektach klimatycznych
  • Działania: wspieramy projekt Rimba Raya w Indonezji, którego celem jest odtworzenie lasów i ochrona siedlisk dzikich zwierząt
  • Zaangażowanie: certyfikacja ClimatePartner i redukcja śladu węglowego to tylko jeden krok w długoterminowej strategii zrównoważonego rozwoju obejmującej całą firmę
  • Wiele możliwości: Poduszki powietrzne AIRplus® Bio Home Compostable i AIRplus® 100% Recycled objęte są certyfikatem ClimatePartner 

STOROPACK ROZPOCZYNA KAMPANIĘ ZALESIANIA LASU GÜNZBURSKIEGO

Dowiedz się więcej o naszej kampanii na rzecz ponownego zalesiania.

Dowiedz się więcej

Projekt klimatyczny w Rimba Raya chroni siedliska zagrożonych wyginięciem indonezyjskich orangutanów.

W firmie Storopack nieustannie dokładamy starań, by tworzyć dobre, ekologiczne produkty, podejmując świadome decyzje, np. na temat niskoemisyjnych surowców. Cały ten proces jest jednym z etapów strategii obejmującej całą firmę. Kolejnym elementem tej strategii jest wspieranie przez Storopack projektu klimatycznego Rimba Raya za pośrednictwem znanej firmy ClimatePartner, której projekty certyfikowane są przez stronę trzecią,  spełniającej międzynarodowe standardy (Verified Carbon Standard (VCS) i CCBS Gold Level) w zakresie działań mających wpływ na klimat. Dodatkowo, w 2024 roku nasi pracownicy wezmą udział w akcji sadzenia 2500 drzew w Niemczech. Połączenie obu projektów zapewni ochronę różnorodności biologicznej, angażując jednocześnie pracowników w te wysiłki.

Prawa autorskie do fotografii: InfiniteEARTH Afforestation, Rimba Raya, Indonesia, climatepartner.com/1064

VIDEOS