Eine weiße Mauer mit blauem Storopack Logo

OCHRONA DANYCH

  1. Ochrona danych

Firma Storopack dziękuje za odwiedzenie swojej strony internetowej oraz za zainteresowanie swoją działalnością i produktami. Podchodzimy poważnie do kwestii ochrony danych osobowych i chcemy zapewnić Państwu pełen komfort podczas odwiedzin naszej witryny. Ochrona prywatności podczas przetwarzania danych osobowych to istotna kwestia, którą bierzemy pod uwagę w naszych procesach biznesowych. Dane gromadzone przez nas w związku z Państwa odwiedzinami na stronach naszej witryny są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych stosowanymi w kraju będącym siedzibą administratora danych. Na stronach witryny firmy Storopack mogą znajdować się odnośniki prowadzące do stron innych dostawców, których nie obejmuje niniejsza deklaracja o ochronie danych.

Inspektor ochrony danych:

ITEMCON Sagl
Via Balestra 12
CH-6900 Lugano
Phone: +41 (91) 2085199
data-privacy@storopack.com

   

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej nasze serwery sieciowe zapisują nazwę Państwa dostawcy usług internetowych, stronę internetową, z której Państwo do nas trafili, strony przeglądane podczas wizyty na stronie oraz datę i czas odwiedzin. Poza tym dane osobowe są zapisywane wyłącznie w sytuacji, gdy je nam Państwo przekazują np. podczas rejestracji, w ramach badania opinii, konkursu lub w celu zawarcia umowy.

Udzielenie zgody

Korzystając z naszej witryny wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie swoich danych oraz ich wykorzystywanie do celów określonych w niniejszym oświadczeniu zgody. Zastosowanie ma najnowsza wersja wspomnianej deklaracji.

Prawa dotyczące uzyskania informacji na temat danych osobowych, ich poprawienia, zablokowania, usunięcia oraz braku zgody

W każdym momencie mają Państwu prawo do uzyskania informacji w dowolnym momencie na temat dotyczących Państwa danych osobowych, które są przez nas przechowywane. Mają Państwo również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych za wyjątkiem wyżej opisanego przechowywania danych do celów biznesowych. W tej sprawie prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. Aby możliwe było zablokowanie danych w dowolnym momencie konieczne jest przechowywanie danych kontaktowych w zabezpieczonym pliku do celów kontrolnych.

Przekazywanie danych państwom trzecim

Dane osobowe mogą być przekazywane państwom trzecim w ramach współpracy pomiędzy naszymi międzynarodowymi jednostkami biznesowymi. Nasze oddziały podlegają obowiązującym krajowym i międzynarodowym przepisom o ochronie danych osobowych. Z podwykonawcami zawarto odpowiednie umowy o ochronie danych osobowych.

Wykorzystywanie i rozpowszechnianie danych osobowych do konkretnych celów

Firma Storopack wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie w odpowiednim, niezbędnym zakresie do celów związanych z technicznym administrowaniem witrynami, zarządzaniem klientami, badaniem produktów oraz do celów marketingowych. Przekazywanie organizacjom rządowym i władzom danych odnoszących się do osób ma miejsce wyłącznie w ramach obowiązkowych przepisów krajowych. Nasz personel, przedstawiciele i dystrybutorzy są zobowiązani do zachowania poufności.

Możliwość wyboru

Chcemy wykorzystywać Państwa dane do informowania o naszych produktach i usługach, oraz aby (w miarę konieczności) przeprowadzać badania opinii. Uczestnictwo w tego rodzaju akcjach jest, rzecz jasna, dobrowolne. W razie braku akceptacji mogą Państwo poinformować nas o tym w dowolnym momencie tak, abyśmy mogli zaprzestać wykorzystywania Państwa danych. Więcej informacji można znaleźć na odpowiedniej witrynie lokalnej.

Przesyłanie dokumentów aplikacyjnych

Otrzymane dokumenty aplikacyjne wykorzystujemy wyłącznie do celów związanych z procesem rekrutacyjnym. Ponieważ aplikacje e-mailowe są przesłane w postaci niezaszyfrowanej, może dojść do ich przechwycenia przez osoby nieupoważnione, bądź nawet do ich sfałszowania. Rzecz jasna można również przesyłać dokumenty drogą pocztową. Państwa dokumenty aplikacyjne nie są przekazywane stronom trzecim. Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie osoby uczestniczące w procesie decyzyjnym. Jeżeli zostali Państwo zatrudnieni, dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania stosunku pracy. Państwa dane potrzebne do celów podatkowych będą przechowywane przez maks. dziesięć lat od momentu ustania zatrudnienia, z uwzględnieniem wymaganych prawnie okresów przechowywania specyficznych dla danego kraju. Jeżeli nie zostali Państwo zatrudnieni, dane osobowe zostaną usunięte po upływie sześciu miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego i nie będą przechowywane po upływie tego okresu bez Państwa zgody.

Nasza strona na Facebooku

Nasza strona na Facebooku ułatwia proaktywną komunikację z naszymi obecnymi i potencjalnymi klientami. Wykorzystujemy ją w celu udzielania informacji o naszych produktach i aktualnych promocjach. Podczas odwiedzin na naszej stronie na Facebooku Państwa dane mogą być automatycznie gromadzone i przechowywane do celów związanych z badaniem rynku oraz do celów reklamowych. Dane te będą używane do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkownika. Mogą one być wykorzystywane do zamieszczania ogłoszeń (zarówno na platformach jak i poza nimi), które przypuszczalnie odpowiadają Państwa zainteresowaniom. Co do zasady pliki cookie będą stosowane do tego celu na Państwa urządzeniu. Przechowywane w nich będą informacje na temat zachowań i zainteresowań użytkowników. Zgodnie z art. 6 par. 1 pkt (f) RODO ma to na celu zagwarantowanie naszych nadrzędnych i uzasadnionych interesów polegających na optymalnej prezentacji naszych produktów i usług oraz na skutecznej komunikacji z obecnymi i potencjalnym klientami. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania i wykorzystania danych przez firmę Facebook na jej stronach, danych kontaktowych, swoich uprawnień w tej kwestii oraz możliwości konfiguracji w zakresie ochrony prywatności, a w szczególności opcji rezygnacji, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka dostępnej pod poniższym linkiem. Jeżeli nadal będą Państwo potrzebować pomocy w związku z tymi zagadnieniami, prosimy o kontakt z nami.
https://www.facebook.com/about/privacy/
Opcja rezygnacji:
https://www.facebook.com/settings
Statystyki strony:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Pliki cookies

Firma Storopack stosuje pliki cookies aby monitorować preferencje osób odwiedzających strony oraz optymalizować ich układ. Cookies to małe pliki pozostawiane na pewien czas na naszym dysku głównym. Zawarte w nich informacje umożliwiają łatwiejszą nawigację oraz poprawiają przyjazność witryny dla użytkownika. Strony naszej witryny można, rzecz jasna przeglądać bez plików cookies. Nasze cookies nie zawierają żadnych informacji charakterystycznych dla osób, co zapewnia ochronę sfery prywatnej użytkowników. Większość przeglądarek akceptuje automatycznie pliki cookies. Można zapobiec zapisywaniu tych plików na dysku komputera wybierając w ustawieniach przeglądarki opcję *Zablokuj pliki cookies*. Szczegółowe informacje na temat tej procedury można znaleźć w instrukcjach dostarczonych przez naszego dostawcę przeglądarki. Brak akceptacji plików cookies może spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu oferowanych usług.

Bezpieczeństwo

Firma Storopack wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przechowywanych przez nas danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z najnowocześniejszymi trendami w technice.

Google Analytics

Niniejsza witryna używa Google Analytics - usługę analizy sieciowej, której dostawcą jest Google, Inc. („Google”). Usługa Google Analytics używa „cookies”, czyli niewielkich plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają witrynie analizę sposobu korzystania ze strony. Generowane przez plik cookie informacje o sposobie korzystania ze strony zostaną przesłane do firmy Google i przechowywane przez nią na serwerach w USA. Jeżeli na tej stronie aktywowano anonimizację adresu IP, Państwa adres IP będzie skracany dla komputerów znajdujących się na obszarze krajów członkowskich UE lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP będzie najpierw przesyłany na serwer Google w USA, a następnie tam skracany. Anonimizacja adresu IP jest aktywna na tej stronie. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora niniejszej witryny do celów związanych z analizą sposobu, w jaki Państwo korzystają ze strony, do sporządzania raportów na temat aktywności serwisów internetowych dla ich operatorów oraz świadczenia im innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Adres IP przekazany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics nie będzie łączony przez Google z innymi danymi. Mogą Państwo odrzucić stosowanie plików cookies wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce; należy jednak pamiętać, że może to spowodować ograniczenie pełnej funkcjonalności niniejszej strony. Mogą też Państwo zablokować śledzenie przez Google Analytics w przyszłości pobierając i instalując dodatek blokujący Google Analytics w wersji dla aktualnie używanej przeglądarki internetowej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Opcjonalnie dla dodatku do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzenia mobilne można kliknąć ten link w celu zablokowania śledzenia przez Google Analytics na stronach tej witryny w przyszłości (blokada dotyczy wyłącznie przeglądarki, dla której zostanie zainstalowana oraz tej domeny).