Operation Clean Sweep Logo

OPERACJA CLEAN SWEEP

Dla czystej wody.

UCZESTNICZĄC W INICJATYWIE OPERACJA CLEAN SWEEP FIRMA STOROPACK W ISTOTNY SPOSÓB PRZYCZYNIA SIĘ DO OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED ZANIECZYSZCZENIEM ODPADAMI PLASTIKOWYMI.

Przyjęliśmy założenia Operacji Clean Sweep i tym samym wyznaczyliśmy sobie cel, by uniemożliwić przedostawanie się cząstek plastiku używanego w naszych zakładach produkcyjnych do środowiska naturalnego wraz z wodą. Stanowi to istotny przyczynek do zapobiegania stratom granulatu w łańcuchu wartości wyrobów plastikowych.

Dążąc do realizacji owych założeń, w naszych zakładach stworzyliśmy konieczne warunki techniczne i architektoniczne mające na celu uniemożliwienie rozsypywania granulatu plastikowego oraz dopilnowanie, by przypadkowo rozsypany granulat nie przedostał się do środowiska naturalnego. Przykładowo, nasze instalacje wyposażono w specjalne filtry wodne, a nasi pracownicy zostali przeszkolenie w zakresie zapobiegania rozsypywaniu granulatu plastikowego, i w razie konieczności skutecznej jego likwidacji.

  

Dodatkowe informacje:

Operation Clean Sweep