Aus einem abgesägten Baumstamm wächst eine neue Pflanze

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

  1. Zrównoważony rozwój

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OZNACZA MYŚLENIE O JUTRZE, JUŻ DZISIAJ.

Zrównoważony rozwój na wiele aspektów. Nieważne, czy chodzi o kwestie środowiskowe, ekonomiczne czy społeczne - podstawowa zasada jest zawsze taka sama, tzn. życie w sposób zapewniający przyszłym pokoleniom egzystencję na równie dobrym - a nawet lepszym - poziomie, jak nasz. Jako przedsiębiorstwo rodzinne traktujemy te zasady bardzo poważnie.
  

Właśnie dlatego mają one wpływ na podejmowane przez nas decyzje i codzienne działania. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec pracowników, a także środowiska naturalnego i społeczeństwa.

W 2022 r. 35% naszych produktów powstawało z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu.

„Jako firma rodzinna poważnie traktujemy kwestię zrównoważonego rozwoju. W związku z tym przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia i poprawiania jakości życia przyszłych pokoleń. Dlatego też naszym celem jest, aby do 2025 r. co najmniej 50% naszych surowców pochodziło ze źródeł odnawialnych lub z recyklingu.“

HERMANN REICHENECKER, PREZES ZARZĄDU, STOROPACK

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OZNACZA DZIAŁANIE W ZGODZIE Z JASNYMI WARTOŚCIAMI I ZASADAMI PRZEWODNIMI.

TRZY FILARY BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Jako firma rodzinna mamy świadomość spoczywającej na nas odpowiedzialności. Wizja i wytyczne Storopack są podstawą naszych trzech filarów bardziej zrównoważonego rozwoju.

WIZJA I WYTYCZNE

FILMY WIDEO

Ein statistisches Schaubild wird dargestellt durch Pflanzenzweige auf der Erde

RAPORT DOTYCZĄCY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

(wersja angielska)

Pobierz
Eine Hand hält eine Glühbirne in der Natur, die von der Sonne erleuchtet wird

OCHRONA ŚRODOWISKA A OPAKOWANIA STOROPACK – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Dowiedz się więcej
Ein Fluss durchzieht ein Waldgebiet

FACTS ABOUT PLASTIC

Dowiedz się więcej