Recycling-Kreislauf einer Styroporverpackung mit dem ChemCycling Verfahren

ABY ZWIĘKSZYĆ SKALĘ RECYKLINGU

Wiesci 20.09.2019

  1. Firma
  2. Wieści
  3. Wieści 2019
  4. Aby zwiększyć skalę recyklingu

STOROPACK UJAWNIA PROTOTYPY WYKONANE ZE Styropor® Cycled, NOWEGO SUROWCA POWSTAŁEGO W PROCESIE RECYKLINGU CHEMICZNEGO

Wysokiej jakości opakowania ochronne można wytwarzać z materiałów pochodzących z recyklingu chemicznego, co udowodniła firma Storopack w ramach projektu pilotażowego ChemCycling organizowanego przez BASF. Podczas konferencji prasowej odbywającej się na początku lipca tuż przed imprezą K 2019 – największymi na świecie targami branży tworzyw sztucznych – firma Storopack wspólnie z BASF i trzema innymi partnerami: Jaguar Land Rover, Südpack oraz Schneider Electric zaprezentowały pierwsze prototypy powstałe w ramach tej inicjatywy. Firma BASF wybrała Storopack do testowania nowego surowca do produkcji opakowań EPS, z którego wyprodukowano wstępnie dopuszczone rozwiązania do transportu produktów farmaceutycznych wrażliwych na temperatury oraz innowacyjne izolowane skrzynki do transportu żywności – np. świeżych ryb. Obydwa prototypy mają najlepsze parametry i charakteryzują się taką samą wysoką jakością jak opakowania Storopack z konwencjonalnego EPS. Spełniają one również surowe wymogi higieniczne i umożliwiają zastosowania bezpieczne dla żywności.

Poszukiwanie nowych dróg w gospodarce obiegowej

„Tym, co nas naprawdę przekonało był fakt, że Styropor® Ccycled można stosować do pakowania żywności. Istnieje już szereg możliwości odzysku surowców w przypadku Styropor®, a technologia ChemCycling może jeszcze bardziej zwiększyć skalę recyklingu” mówi Hermann Reichenecker, dyrektor zarządzający w Storopack. Proces ChemCycling polega na wytwarzaniu gazu syntezowego z oleju popirolitycznego pochodzącego ze zmieszanych odpadów plastikowych. Można go potem stosować jako surowiec dla branży chemicznej, przykładowo do produkcji materiału Styropor® Ccycled stanowiącego alternatywę dla konwencjonalnego EPS w produkcji opakowań ochronnych. Recykling chemiczny stanowi tym samym bardziej zrównoważoną alternatywę dla spalania i składowania odpadów, które to metody są nadal dozwolone w niektórych państwach europejskich. „W efekcie ChemCycling umożliwia recykling opakowań styropianowych zmieszanych z innymi rodzajami tworzyw lub tworzywami zanieczyszczonymi. Wraz z recyklingiem mechanicznym metoda ChemCycling może również ułatwić zamknięcie obiegu surowców,” opowiada Klaus Ries, wicedyrektor ds. pianek styrenowych w dziale Global Business Management firmy BASF. 
Produkty posiadają certyfikat ecoloop potwierdzający ich wkład w „gospodarkę obiegową” dzięki wykorzystaniu odpadów plastikowych w procesie produkcyjnym. Tym samym Storopack i BASF eksplorują wspólnie nowy obszar, jakim jest ponowne wykorzystanie tworzyw sztucznych. Lecz pomiędzy fazą pilotażową a etapem dojrzałości rynkowej konieczne jest wyjaśnienie kwestii technologicznych, ekonomicznych i regulacyjnych. „Mamy nadzieję, że podejścia bazujące na recyklingu chemicznym i bilansie masy zostaną jak najszybciej uwzględnione w kalkulacji celów recyklingowych i współczynników recyklingu, ponieważ jest to jedyny sposób na rozsądne i stałe zwiększanie współczynnika recyklingu bez strat dla jakości” dodaje Ries.

Storopack koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i produkcji oszczędzającej zasoby. Ten specjalista od opakowań ochronnych zobowiązał się do maksymalizacji udziału materiałów z recyklingu w jak największej ilości swoich produktów oraz do zapewnienia wysokiej przydatności do recyklingu. „Już teraz 25% naszej sprzedaży generują produkty wytwarzane z surowców odnawialnych lub pochodzących z recyklingu” stwierdza Hermann Reichenecker. Storopack angażuje się zatem w inicjatywy walczące z odpadami plastikowymi takie jak Alliance to End Plastic Waste, Big Blue Ocean Cleanup czy Operation Clean Sweep.