"All Together Global Cleanup" Logo

ALL_TOGETHER GLOBAL CLEANUP

Wiesci 11.09.2020

  1. Firma
  2. Wieści
  3. Wieści 2020
  4. ALL_TOGETHER GLOBAL CLEANUP

STOROPACK UCZESTNIKIEM ŚWIATOWEGO DNIA SPRZĄTANIA ORAZ KAMPANII „ALL_TOGETHER GLOBAL CLEANUP” ORGANIZOWANYCH PRZEZ ALLIANCE TO END PLASTIC WASTE

Światowy dzień sprzątania odbędzie się 19 września 2020 r. Data ta wyznacza start kampanii „ALL_TOGETHER GLOBAL CLEANUP” organizowanej przez Alliance to End Plastic Waste. Firma Storopack jest od 2019 r. zaangażowana w tę globalną inicjatywę, której celem jest eliminacja odpadów plastikowych ze środowiska naturalnego. Od 19 września do 4 października 2020 r. Storopack wraz z firmami z całego świata uczestniczącymi tej kampanii zintensyfikują swoje zaangażowanie w światowy dzień sprzątania środowiska. W ramach kampanii w tym dniu oraz przez trzy kolejne tygodnie organizacja Alliance to End Plastic Waste, jej pracownicy, uczestniczące firmy oraz pozostałe organizacje, partnerzy i osoby indywidualne z całego świata będą sprzątać swoje najbliższe otoczenie i usuwać ze środowiska nawet najmniejsze fragmenty śmieci.

Udział w kampanii ALL_TOGETHER GLOBAL CLEANUP może wziąć każdy i – pod warunkiem stosowania się do zasad dystansu społecznego – w swoim wolnym czasie zbierać śmieci oraz prawidłowo je utylizować. Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji o Alliance to End Plastic Waste oraz kampanii ALL_TOGETHER GLOBAL CLEANUP można uzyskać na stronie www.alltogethercleanup.com.


Inicjatywy związane ze sprzątaniem są jednym z czterech strategicznych filarów wspierających misję Alliance to End Plastic Waste, ponieważ te specjalne działania zwiększają świadomość i łączą ludzi.  Alliance jest organizacją pozarządową non-profit, która współpracuje z władzami i organizacjami pozarządowymi na polu rozwoju środowiskowego i ekonomicznego, a także z innymi ruchami z całego świata. Promuje rozwiązania, które skutecznie zwalczają zanieczyszczanie środowiska plastikowymi odpadami; dzięki rozmaitym programom i partnerstwom koncentruje się na czterech głównych obszarach: infrastrukturze, innowacyjności, edukacji i zaangażowaniu oraz sprzątaniu.

Firma Storopack dysponuje już doświadczeniem z inicjatywami związanymi ze sprzątaniem środowiska: od 2018 r. wspiera międzynarodową inicjatywę Big Blue Ocean Cleanup i jest wyłącznym sponsorem programu sprzątania wybrzeży. Przykładowo pracownicy firmy dobrowolnie uczestniczą w inicjatywach sprzątania wybrzeży w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i krajach Beneluksu, polegających na usuwaniu z plaż mikroplastiku i niewielkich fragmentów tworzyw.

"All Together Global Cleanup" Logo