"CEFLEX" Logo

STOROPACK DOŁĄCZA DO INICJATYWY CEFLEX

Wiesci 05.11.2020

  1. Firma
  2. Wieści
  3. Wieści 2020
  4. Storopack dołącza do inicjatywy CEFLEX

ANGAŻUJĄC SIĘ W AKCJĘ CEFLEX FIRMA STOROPACK DZIAŁA Z MYŚLĄ O UDOSKONALENIU ZAMKNIĘTEGO OBIEGU ELASTYCZNYCH OPAKOWAŃ OCHRONNYCH.

Elastyczne opakowania są zasadniczym elementem naszego nowoczesnego świata. CEFLEX to europejska inicjatywa ponad 130 firm reprezentujących cały łańcuch tworzenia wartości opakowań elastycznych. W ramach tej współpracy firmy te starają się przezwyciężyć skomplikowane wyzwania techniczne i ekonomiczne, które utrudniają działanie gospodarki w obiegu zamkniętym. Członkowie CEFLEX angażują się zatem w rozwój zrównoważonej infrastruktury europejskiej umożliwiającej gromadzenie, sortowanie i recykling elastycznych odpadów opakowaniowych.

W ostatnim czasie znacznie poszerzyliśmy ofertę naszych opakowań ochronnych wykonanych z surowców pochodzących z recyklingu. W nadchodzących latach chcemy znacznie zwiększyć odsetek  tych produktów, co jeszcze bardziej zwiększy znaczenie cyklu recyklingu. Nasz udział w inicjatywie CEFLEX może się do tego znacznie przyczynić.

Dodatkowe informacje na temat CEFLEX są dostępne pod adresem www.ceflex.eu