Klimaneutrale Website Logo

STRONA INTERNETOWA NEUTRALNA DLA KLIMATU

Wiesci 14.04.2020

  1. Firma
  2. Wieści
  3. Wieści 2020
  4. Strona internetowa neutralna dla klimatu

STRONA INTERNETOWA STOROPACK STAJE SIĘ NEUTRALNA DLA KLIMATU.

Storopack zmienia swoją stronę na neutralną dla klimatu i dlatego podejmuje kolejne działania w celu zapewnienia bardziej zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.
We współpracy z ClimatePartner obliczyliśmy wielkość rocznej emisji CO2 generowanej przez użytkowanie naszej strony internetowej. Emisje te wynikają ze zużycia energii przez centra danych, serwery, ich chłodzenie wymagające dużego zużycia energii, konieczną infrastrukturę sprzętową i inne.

Storopack kompensuje niniejszą emisję CO2 poprzez wsparcie dla elektrowni wodnej w Parku Narodowym Wirunga w Demokratycznej Republice Konga. Spółka uczestniczy w finansowaniu zarówno jej utrzymania, jak i rozbudowy. Wygenerowana energia hydroelektryczna zastępuje węgiel drzewny jako główne źródło energii. Elektrownia wodna wspiera również rozbudowę sieci elektrycznej, do której już podłączono 5.000 gospodarstw domowych, sprzyja również rozwojowi gospodarczemu regionu.

Dodatkowe informacje o wspieranym projekcie znajdują się w naszym świadectwie neutralności klimatycznej:
https://fpm.climatepartner.com/tracking/14070-1912-1001/pl