NASZE PODUSZKI POWIETRZNE SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA CERTYFIKATU ClimatePartner

wiadomości z września 2023 r.

  1. Firma
  2. Wieści
  3. certyfikatu ClimatePartner

Poduszki powietrzne AIRplus® Bio Home Compostable i AIRplus® 100% Recycled posiadają certyfikat ClimatePartner potwierdzający pomiar i redukcję ich śladu węglowego oraz wspieranie projektów klimatycznych.

Metzingen, wrzesień 2023 r. Nie ustajemy w promowaniu zrównoważonego rozwoju dokonując pomiaru i wyznaczając cele w zakresie redukcji emisji CO2 towarzyszącej produkcji i transportowi poduszek powietrznych AIRplus® Bio Home Compostable i AIRplus® 100% Recycled. W przypadku wszystkich szczątkowych emisji CO2 Storopack wspiera projekty klimatyczne. Poduszki powietrzne to dwa innowacyjne, ekologiczne rozwiązania, wdrożone w celu ograniczenia emisji CO2 poprzez wykorzystanie zielonej energii, wysokiej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu i materiałów odnawialnych. Inicjatywa ta jest elementem długoterminowej strategii obejmującej całą firmę Storopack, mającej na celu stworzenie przyszłościowego i zrównoważonego modelu prowadzenia działalności. Certyfikatem „ClimatePartner” firma Storopack potwierdza swoje zaangażowanie w działania na rzecz klimatu. Obecnie pracujemy nad określeniem i realizacją ambitnych celów redukcji emisji CO2 w perspektywie krótko- i długoterminowej. Więcej informacji można znaleźć w internecie na odpowiednich stronach Climate ID poświęconych produktom AIRplus® 100% Recycled i  AIRplus® Bio Home Compostable.

W firmie Storopack nieustannie dokładamy starań, by tworzyć dobre, ekologiczne produkty, podejmując świadome decyzje, np. na temat niskoemisyjnych surowców. Cały ten proces jest jednym z etapów strategii obejmującej całą firmę. Kolejnym elementem tej strategii jest wspieranie przez Storopack projektu klimatycznego Rimba Raya za pośrednictwem znanej firmy ClimatePartner, której projekty certyfikowane są przez stronę trzecią,  spełniającej międzynarodowe standardy (Verified Carbon Standard (VCS) i CCBS Gold Level) w zakresie działań mających wpływ na klimat. Dodatkowo, w 2024 roku nasi pracownicy wezmą udział w akcji sadzenia 2500 drzew w Niemczech. Połączenie obu projektów zapewni ochronę różnorodności biologicznej, angażując jednocześnie pracowników w te wysiłki.

Ochrona naturalnych siedlisk
Rezerwat różnorodności biologicznej Rimba Raya w południowo-wschodnim Borneo, z dżunglą o powierzchni 64 000 hektarów, jest domem dla wielu zagrożonych wyginięciem orangutanów borneańskich, i służy jako strefa buforowa między farmami oleju palmowego a Parkiem Narodowym Tanjung Puting. Projekt, który ma na celu odtwarzanie lasów, zwiększanie pochłaniania dwutlenku węgla i tworzenie dodatkowych siedlisk dla dzikich zwierząt, przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych średnio o 3,5 miliona ton metrycznych rocznie. Został zweryfikowany zsgodnie z normą Sustainable Development Verified Impact Standard (SD VISta) jako projekt przyczyniający się do osiągnięcia wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Nieustannie dokładamy starań, by synonimem naszych działań był zrównoważony rozwój. Za cel postawiliśmy sobie to, by do 2025 roku co najmniej 50 procent wytwarzanych przez nas produktów produkowanych było z surowców odzyskanych lub materiałów odnawialnych. W 2022 roku 35 procent wytwarzanych przez nas produktów powstało z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu.