Ein Mann formt mit zwei Fingern seiner beiden Hände ein Fenster

WIZJA I WYTYCZNE

  1. Firma
  2. Wizja i Wytyczne

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OZNACZA DZIAŁANIE W ZGODZIE Z JASNYMI WARTOŚCIAMI I ZASADAMI PRZEWODNIMI.

Wartości i standardy mają dla sukcesu firmy pierwszorzędne znaczenie, określając zasady i tworząc podstawy współpracy z pracownikami, klientami i partnerami biznesowymi. Będąc firmą rodzinną o globalnym zasięgu zdajemy sobie sprawę z ciążącej na nas społecznej i ekonomicznej odpowiedzialności.

Razem z wszystkimi pracownikami we wszystkich oddziałach firmy na całym świecie wypracowaliśmy zasady przewodnie, które stanowią fundament naszych działań i definiują, co reprezentuje Storopack jako firma, pracodawca i partner biznesowy.

I. NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Najważniejszym obszarem naszych zainteresowań są najwyższej jakości opakowania i elementy formowane.

1. Przede wszystkim koncentrujemy się na opakowaniach ochronnych oraz elementach formowanych wykonanych z pianek poliuretanowych.

2. Zapewnienie właściwych rozwiązań i sprostanie zmieniającym się oczekiwaniom naszych klientów, przy zapewnieniu najwyższej jakości usług, traktujemy jako nieustające wyzwanie.

3. Klienci, rynki i nasz potencjał stanowią nić przewodnią dla wszystkich naszych działań.

Storopack dąży do zdobycia i utrzymania pozycji marki pierwszego wyboru na naszych wybranych rynkach.

II. ZADOWOLENI KLIENCI TO PODSTAWA NASZEGO SUKCESU

Nasze środki do życia pochodzą od naszych klientów.

1. Słuchamy naszych klientów i uczymy się z zadań, jakie nam powierzają, by nadal udoskonalać nasze produkty, usługi i długofalowe związki.

2. Storopack dostarcza na swoje rynki produkty i usługi o najwyższej jakości.

3. Zaspokajamy potrzeby naszych klientów w możliwie największym zakresie, gwarantując obecność na lokalnych rynkach wspieraną przez sieć korporacyjną.

Wraz z produktem tworzymy dla klienta realną wartość dodaną.

III. INNOWACJA WIĄŻE SIĘ Z NASZĄ PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

Wraz z naszymi klientami i dostawcami opracowujemy i dostarczamy innowacyjne rozwiązania.

1. Nasze opakowania ochronne dają pewność, że produkty naszych klientów można składować i transportować w stanie nienaruszonym.

2. Nasze elementy formowane wykonane z pianek poliuretanowych nie tylko podwyższają funkcjonalność produktów klientów, lecz również optymalizują możliwości ich dalszego rozwoju, wzornictwa i technologii.

3. Linie naszych produktów i rozwiązania są wynikiem aktywnych badań technologicznych i komunikacji pomiędzy międzynarodowymi zespołami firmy Storopack.

4. Jesteśmy zainteresowani umowami kooperacyjnymi umożliwiającymi dalszy rozwój działalności.

Nasze innowacje są zatem nakierowane przede wszystkim na lepsze zastosowanie naszych produktów oraz wzrost tworzenia wartości.

IV. DOSTAWCY MOGĄ ZOSTAĆ PARTNERAMI

Dobrzy dostawcy mogą się stać partnerami strategicznymi, stanowiąc kluczowy element naszego sukcesu.

1. Jesteśmy zainteresowani długofalową, pewną współpracą z naszymi dostawcami.

2. Polegamy na naszych dostawcach, a jednocześnie oczekujemy od nich jakości, punktualności i niezawodności. Wspólne, korzystne dla obu stron rozwiązania innowacyjne i udoskonalenia możliwe są wyłącznie dzięki dobrej współpracy z dostawcami.

3. Oferowane przez dostawców finansowe warunki współpracy muszą pozostawać we właściwej relacji do naszych długofalowych oczekiwań dotyczących jakości i usług.

Partnerami mogą zostać dostawcy mający kluczowe znaczenie dla najważniejszych obszarów naszej działalności, których uznamy za godnych zaufania.

V. BUDUJEMY RYNKI NA CAŁYM ŚWIECIE

Jesteśmy blisko naszych klientów i rozumiemy ich potrzeby.

1. Firma Storopack obecna jest wszędzie tam, gdzie potrzebne są nasze produkty, i gdzie warunki temu sprzyjają.

2. Aktywnie analizujemy i rozwijamy rynki na całym świecie.

3. Storopack darzy szacunkiem ludzi, kultury i środowisko naturalne w każdym zakątku ziemi.

4. Sprzedajemy nasze produkty na całym świecie.

5. Jesteśmy zainteresowani współpracą wszędzie, gdzie można zbudować rynek zbytu.

Na rynkach światowych działamy szybko, zachowując długofalową perspektywę.

VI. PRACOWNICY SĄ KLUCZEM DO SUKCESU

Zmotywowani pracownicy, nasz najcenniejszy atut.

1. Traktuj każdego w sposób, w jaki sam chciałbyś być traktowany.

2. Otwarte i pełne szacunku wzajemne relacje między pracownikami tworzą podstawę długofalowego i udanego rozwoju firmy.

3. Firma Storopack promuje ustawiczne doskonalenie poprzez inwestycje w rozwój naszych pracowników.

4. W zamian od pracowników oczekujemy, by przyczyniali się do rozwoju firmy najlepiej, jak potrafią.

5. Chętnie widzimy inicjatywę i propozycje. W razie pomyłek rozmawiamy o nich otwarcie, uczymy się na własnych błędach. Uważamy je za okazję do wspólnej nauki.

6. Cele i założenia, zarówno indywidualne jak i wydziałowe, zawsze wynikają z interesów korporacyjnych.

Nasi pracownicy stanowią nasz największy potencjał, i to od nich wszystko zależy.

VII. KADRA KIEROWNICZA STANOWI PRZYKŁAD

Na kadrze kierowniczej ciążą określone, dodatkowe obowiązki, z których muszą się wywiązywać.

1. Kadra kierownicza odpowiedzialna jest za motywację i rozwój świadomości społecznej, kulturowej i środowiskowej członków zespołu.

2. Nasza kadra kierownicza wykazuje inicjatywę w związku z ogólnym celem firmy, i ponosi odpowiedzialność za wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

3. Członkowie kadry kierowniczej współpracują ze sobą nawzajem na szczeblu krajowym i międzynarodowym, wykazując gotowość do podróży służbowych.

4. Każdy członek kadry kierowniczej dba o dobry wizerunek firmy Storopack zarówno w obrębie firmy, jak i poza nią.

Pracownicy i kadra kierownicza tworzą razem potężny zespół.

VIII. FIRMA RODZINNA Z WARTOŚCIAMI

Storopack to żywy przykład potęgi firmy rodzinnej.

1. Ciągłe istnienie Storopack jako firmy rodzinnej jest najwyższym priorytetem.

2. Filozofia naszej firmy rodzinnej gwarantuje ogromne możliwości rozwoju osobistego, wymagając jednocześnie osobistego poświęcenia, odpowiedzialności i współpracy. Obejmuje to nie tylko zachowanie tradycji i udane relacje międzyludzkie, lecz również elastyczność, szybkie podejmowanie decyzji i reagowanie na potrzeby.

3. W naszych działaniach uwzględniamy odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego i społeczeństwa w ogólnym ujęciu. Nasz styl pracy charakteryzuje się uczciwością i prostotą.

4. W firmie Storopack relacja pomiędzy długiem a kapitałem własnym jest solidna. Długofalowy rozwój ma większe znaczenie, niż krótkoterminowy zysk.

5. Rentowność, wydajność, rozlokowanie sił i właściwe wykorzystanie zasobów są konieczne do utrzymania finansowego znaczenia firmy, a mają na celu zabezpieczenie jej długofalowej niezależności od zewnętrznych inwestorów.

Naszym najważniejszym, wiodącym kryterium jest długofalowy rozwój firmy Storopack jako niezależnej firmy rodzinnej.