Ein Gebäude mit Glasfassade und einem Baum davor

POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA

  1. Zrównoważony rozwój
  2. Polityka ochrony środowiska

POLITYKA FIRMY STOROPACK W ODNIESIENIU DO OCHRONY ŚRODOWISKA

W formalnie uzgodnionym przez wszystkich pracowników firmy Storopack dokumencie „Wizja i Wytyczne” wymaga się, by w podejmowanych działaniach kierować się odpowiedzialnością wobec środowiska naturalnego i społeczeństwa w ogólnym ujęciu. Nasz styl działania charakteryzuje uczciwość, prostota i nastawienie na ciągłość. Kadra kierownicza odpowiada za motywację i rozbudzanie wśród pracowników świadomości społecznej, kulturowej i środowiskowej. Pełna wersja dokumentu „Wizja i Wytyczne” znajduje się tutaj.

Nasze produkty wykonane są z surowców pierwotnych, lub - jeśli to możliwe - zawierają aż do 100% materiałów pochodzących z recyklingu. Produkty oznaczone terminem „bio” wykonane są z surowców odnawialnych i ulegają rozkładowi biologicznemu. Wszystkie uzyskały urzędowy certyfikat od renomowanych niezależnych instytucji (DIN CERTCO, www.dincertco.com oraz BPI, www.bpiworld.org).

Zgodnie z tym sprzeciwiamy się oznaczaniu terminem „bio” lub „biodegradowalny” produktów spełniających mniej rygorystyczne normy, np. produktów z tworzyw sztucznych zawierających oxo lub mikrododatki, które w istocie nie ulegają rozkładowi biologicznemu, lecz jedynie się rozpadają stając się przez to niewidoczne. Takie działanie wprowadza to klientów w błąd, cały przemysł naraża na utratę wiarygodności, a tego rodzaju produkty szkodzą właściwemu obiegowi recyklingowemu.

Celem ułatwienia orientacji oznaczamy nasze produkty symbolem „4R” wskazującym ich następujące właściwości: REDUCE (Redukcja), REUSE (Ponowne wykorzystanie), RECYCLE (Recykling), oraz RENEW (Surowiec odnawialny).

REDUCE (REDUKCJA)

Taki produkt i jego proces produkcyjny opracowano tak, by zredukować zużycie surowców naturalnych.

REUSE (PONOWNE WYKORZYSTANIE)

Taki produkt można kilkakrotnie ponownie wykorzystać zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem.

RECYCLE (RECYKLING)

Zużyty produkt może zastąpić surowce pierwotne.

RENEW (SUROWIEC ODNAWIALNY)

Taki produkt wytworzony jest z surowców odnawialnych, np. drewna lub roślin.