Alliance To End Plastic Waste Logo

SOJUSZ NA RZECZ ELIMINACJI ODPADÓW PLASTIKOWYCH

Informacja prasowa 18.07.2019

  1. Dla prasy
  2. Informacje prasowe
  3. Informacje prasowe 2019
  4. Sojusz na rzecz eliminacji odpadów plastikowych

STOROPACK JEST CZĘŚCIĄ GLOBALNEJ INICJATYWY MAJĄCEJ NA CELU ELIMINACJĘ ODPADÓW PLASTIKOWYCH ZE ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Metzingen, lipiec 2019. Odpady plastikowe, szczególnie w oceanach, stanowią poważny problem na skalę globalną. Wraz z około 40 firmami Storopack, mająca siedzibę w Metzingen firma specjalizująca się dziedzinie opakowań ochronnych, wyznaczyła sobie cel zapobiegania przedostawaniu się odpadów plastikowych do środowiska oraz eliminacji plastiku już obecnego w środowisku naturalnym. Międzynarodowy Sojusz na rzecz eliminacji odpadów plastikowych (AEPW - Alliance to End Plastic Waste) założono w styczniu bieżącego roku, a do tej pory wyasygnował już fundusze w wysokości około miliarda dolarów amerykańskich. W ciągu kolejnych pięciu lat na realizację różnego rodzaju projektów przeznaczy co najmniej 1,5 miliarda dolarów.

 „Odpady plastikowe nie mogą znajdować miejsca w środowisku, lecz muszą podlegać dobrze zorganizowanemu recyklingowi. Dlatego przystępujemy do Sojuszu z najgłębszym przekonaniem i nadzieją na przyczynienie się do osiągnięcia celów sojuszu,” mówi Hermann Reichenecker, prezes zarządu firmy Storopack.

Działania planowane przez Sojusz
AEPW koncentruje się na czteroelementowej strategii i projektach zorientowanych na wypracowanie rozwiązań. Jednym z najważniejszych założeń jest rozwój koniecznej infrastruktury. Miasta i regiony szczególnie mocno dotknięte nagromadzeniem odpadów plastikowych otrzymają wsparcie w projektowaniu i budowie infrastruktury utylizacji odpadów. Poczyni się inwestycje w nowe technologie przetwarzania odpadów i odzyskiwania plastiku. Wypracuje się innowacyjne rozwiązania przetwarzania opakowań oraz umożliwi działanie gospodarki obiegu zamkniętego. Część budżetu zostanie również przeznaczona na podnoszenie świadomości ludzi zamieszkujących zagrożone tereny. Celem jest przekazywanie wiedzy na temat procesów przetwórczych oraz podnoszenie poziomu świadomości. Szczególny nacisk kładzie się na usuwanie plastiku już znajdującego się w wodach oceanów i rzek, gdyż w tym zakresie istnieje wyjątkowo paląca potrzeba działania.

W tej globalnej inicjatywie non-profit uczestniczą międzynarodowe korporacje wzdłuż łańcucha wartości związanego z plastikiem, co obejmuje dostawców surowców, firmy chemiczne, producentów plastiku, producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych i firmy zajmujące się recyklingiem na całym świecie. Sojusz współpracuje również ze Światową Radą Biznesu na Rzez Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) oraz Programem Środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). W przyszłości współpraca obejmie również rządy, organizacje pozarządowe i grupy inwestycyjne.