Weltkarte mit Zahlen zum Geschäftsjahr 2018

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2018 ROK

Informacja prasowa 13.11.2019

  1. Dla prasy
  2. Informacje prasowe
  3. Informacje prasowe 2019
  4. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 rok

STOROPACK NOTUJE WZROST SPRZEDAŻY O BLISKO PIĘĆ PROCENT W PORÓWNANIU Z POPRZEDNIM ROKIEM

Metzingen, listopad 2019 r. Storopack, firma specjalizująca się w produkcji opakowań ochronnych, ma za sobą udany rok 2018. W ubiegłym roku skonsolidowane przychody tej grupy z siedzibą w Metzingen, zatrudniającej około 2 520 pracowników w 66 lokalizacjach, wyniosły 476 mln EUR, co oznacza wzrost o około 5%. Bez uwzględnienia różnic kursowych, wzrost sprzedaży wyniósł około 7%.

W wypracowaniu tego wzrostu uczestniczyły wszystkie regiony i oba działy – Formierski (Molding) oraz Opakowaniowy (Packaging). Ponad połowa przychodów firmy Storopack została wygenerowana w Europie (54%), około jedna czwarta przypadła na Amerykę Północną (26%), a nieco ponad 17% na region Azji i Pacyfiku, natomiast Ameryka Południowa i pozostałe kraje wypracowały łącznie blisko 3% przychodów.

Zysk netto za 2018 r. był jednak niższy niż w roku poprzednim, a także znajdował się poniżej celów wyznaczonych przez firmę. Przerzucenie wyjątkowo dużego wzrostu kosztów surowców i transportu na klientów było możliwe tylko przez pewien okres czasu i tylko częściowo.

Zrównoważony rozwój i recykling pozostają w centrum uwagi

„Dzięki rozbudowywanej od dziesięcioleci ofercie produktów, Storopack może pochwalić się świetnymi osiągnięciami w zakresie produktów z wysokim udziałem surowców pochodzących z recyklingu oraz produktów wytwarzanych z surowców odnawialnych. W zeszłym roku wprowadziliśmy na rynek również wiele nowych produktów przyjaznych dla środowiska, w tym folię pęcherzykową AIRplus® Void Recycle, wykonaną w co najmniej 50% z surowców wtórnych, oraz nowy typ papieru, który w połowie wykonany jest z surowca odnawialnego, jakim jest trawa” – mówi Hermann Reichenecker, Prezes Zarządu. Firma Storopack dba również o efektywne zarządzanie energią i dokonuje istotnych inwestycji, aby minimalizować poziom emisji dwutlenku węgla i zużycia energii w swoich fabrykach. 

Aby wspierać zrównoważony rozwój w zakresie wykorzystania tworzyw sztucznych, firma Storopack angażuje się w inicjatywy mające na celu eliminację zanieczyszczeń powodowanych przez plastik, takie jak „Big Blue Ocean Cleanup”, „Operation Clean Sweep” oraz „Alliance to End Plastic Waste”. Firma Storopack wspiera również innowacyjny projekt pilotażowy ChemCycling zrealizowany przez BASF, w ramach którego opracowała pierwsze prototypy wykorzystujące przetworzone chemicznie odpady z tworzyw sztucznych, otwierając tym samym wspólnie z BASF nowe możliwości dla gospodarki o obiegu zamkniętym.