WZROST STOROPACK O 13%

Informacja prasowa 20.07.2022

  1. Dla prasy
  2. Informacje prasowe
  3. Wzrost Storopack o 13%

ZDOLNOŚĆ DOSTAW GWARANCJĄ DZIAŁALNOŚCI

Metzingen, lipiec 2022. Specjalista w zakresie opakowań ochronnych Storopack zakończył rok 2021 wzrostem przychodów. Ta grupa z siedziba w Metzingen wygenerowała w ubiegłym roku skonsolidowane przychody wynoszące ogółem 564 mln €, co stanowi wzrost rok do roku o wartości 64 mln € wynoszący 13%.

Nawet w drugim roku trwania pandemii koronawirusa, stale rosnący popyt w obszarze globalnej sprzedaży detalicznej online spowodował wzrost przychodów. Specjalista w zakresie opakowań odnotował także wzrost popytu w obszarze środków produkcji. 
W ciągu roku firmie Storopack udało się utrzymać jakość dostaw, czego efektem był wzrost sprzedaży. „Dzięki długofalowemu partnerstwu z naszymi dostawcami oraz ostrożnemu poszerzaniu naszej oferty produktowej, udało się nam przez cały czas zagwarantować dostawy naszym klientom,” opowiada Hermann Reichenecker, dyrektor wykonawczy w Storopack. 

Koncentracja na automatyzacji i zrównoważonym rozwoju
Rozwój zautomatyzowanych rozwiązań opakowaniowych jest istotną kwestią dla firmy. W październiku 2021 r. Storopack przejął 74,9% udziałów w OPITZ Packaging Systems GmbH. Wiedza OPITZ na temat zautomatyzowanych procesów pakowania uzupełnia doświadczenie i wiedzę Storopack w zakresie innowacyjnych opakowań ochronnych. 
„Ta inwestycja jest zasadniczym krokiem ku zwiększeniu produktywności procesów pakowania naszych klientów” wyjaśnia Hermann Reichenecker, dyrektor wykonawczy w Storopack. 

Poza automatyzacją, kluczową rolę w rozwoju oferty produktowej odgrywa również przyjazność dla środowiska. „Naszym celem jest zwiększenie odsetka produktów produkcji własnej wytwarzanych z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu do 50% do 2025 r. Na koniec 2021 r. wartość ta wynosiła 33%,” mówi Charles Poisson, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Grupy w Storopack. 
Swoją innowację produktową PAPERbubble® firma Storopack wprowadziła w ubiegłym roku jako przyjazny dla środowiska zamiennik tradycyjnej folii bąbelkowej. Produkty z serii PAPERbubble® są wykonane z surowców odnawialnych i nadają się w 100% do recyklingu. 

Produkcja tych opakowań ochronnych ma również swój wkład w gospodarkę obiegową. Autorski surowiec rEPS nadaje się do produkcji nowych opakowań ochronnych przeznaczonych do pakowania sprzętu AGD, ekranów i innych produktów, stanowiąc rozwiązanie wykonane w całości z materiałów z recyklingu. W ten sposób ten specjalista w zakresie opakowań ochronnych z siedzibą w Metzingen całkowicie zamyka obieg recyklingu. 
W ramach współpracy z innymi przetwórcami spienionego polistyrenu (EPS) w ramach stowarzyszenia ELIPSO, firma Storopack uruchomiła projekt mający na celu poszerzenie obiegu recyklingu o materiały zbierane do żółtych pojemników na śmieci.