Ein blaues Recyclingsymbol

ECODESIGN

Narzędzie do projektowania rozwiązań opakowaniowych przyjaznych dla środowiska naturalnego.

EFEKTYWNY PROJEKT OZNACZA MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA EKONOMICZNEJ I EKOLOGICZNEJ WARTOŚCI DODANEJ.

Stale pracujemy nad tym, aby dostarczać naszym klientom specjalne, ekologiczne rozwiązania opakowaniowe; właśnie dlatego posługujemy się narzędziem EcoDesign, czyli systemem do analizy cyklu życia naszych produktów. Bierzemy pod uwagę każdą fazę cyklu życia produktu i gwarantujemy inteligentne i optymalne wykorzystanie właściwych materiałów. Spełniamy także wymagania klientów i wymagania produktowe, dążąc do stworzenia globalnego wizerunku zmian środowiskowych i pomagając naszym klientom w znalezieniu właściwego produktu lub rozwiązania.

Nasza uwaga zwrócona jest w głównej mierze na ograniczenie ilości używanych materiałów przy jednoczesnym utrzymaniu stałej jakości, co wymaga przeanalizowania i porównania całego wpływu wywieranego przez nasze produkty na środowisko. Takie podejście umożliwia nam również udoskonalenie naszych własnych procesów pod względem analizy cyklu życia.

Narzędzie EcoDesign jest obecnie stosowane do wyboru projektów klientów w dywizji elementów wytłaczanych.