KODEKS POSTĘPOWANIA GKV

  1. Firma
  2. Kodeks postępowania GKV

Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (GKV) reprezentuje większość niemieckiego przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych poprzez stowarzyszenia wspierające: Federację Producentów Zbrojonych Tworzyw Sztucznych (AVK), Stowarzyszenie Producentów Opakowań i Folii z Tworzyw Sztucznych (IK), Przemysłowe Stowarzyszenie Producentów Półproduktów i Produktów Wykonanych z Tworzyw Sztucznych (pro-K) oraz Stowarzyszenie Producentów Technicznych Produktów z Tworzyw Sztucznych (TecPart). Firmy członkowskie w jednoznaczny sposób przyjmują wspólną odpowiedzialność.

Firma Storopack Hans Reichenecker GmbH jest członkiem GKV. Kodeks postępowania opracowany przez GKV, a który Storopack popiera, pozostaje w zgodzie z naszą Wizją oraz wewnętrznymi wytycznymi.

Kodeks postępowania GKV to dobrowolne porozumienie, na podstawie którego firmy członkowskie dążą do zagwarantowania podporządkowania się globalnym wymogom dotyczącym etycznym i moralnym aspektom prowadzonej działalności, oraz przestrzegania przepisów antymonopolowych i dotyczących konkurencji.

Obejmuje to promocję sprawiedliwych i stałych zasad współpracy z dostawcami, kontaktów z klientami, oraz norm obwiązujących w obrębie samej firmy. 

Kodeks postępowania GKV opracowano jako dobrowolne zobowiązanie. Firmy, które przystąpiły do porozumienia, otrzymały certyfikat wydany przez GKV lub jej stowarzyszenia wspierające.  

Kodeks postępowania dotyczy wszystkich oddziałów firmy i jej zakładów produkcyjnych, zatem całej Grupy Storopack.