Zwei Arme, es wird sich die Hand gegeben

KODEKS POSTĘPOWANIA GKV

  1. Firma
  2. Kodeks postępowania GKV

Niemieckie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (GKV) reprezentuje większość niemieckiego przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych poprzez stowarzyszenia wspierające: Federację Producentów Zbrojonych Tworzyw Sztucznych (AVK), Stowarzyszenie Producentów Opakowań i Folii z Tworzyw Sztucznych (IK), Przemysłowe Stowarzyszenie Producentów Półproduktów i Produktów Wykonanych z Tworzyw Sztucznych (pro-K) oraz Stowarzyszenie Producentów Technicznych Produktów z Tworzyw Sztucznych (TecPart). Firmy członkowskie w jednoznaczny sposób przyjmują wspólną odpowiedzialność.

Firma Storopack Hans Reichenecker GmbH jest członkiem GKV. Kodeks postępowania opracowany przez GKV, a który Storopack popiera, pozostaje w zgodzie z naszą Wizją oraz wewnętrznymi wytycznymi.

Kodeks postępowania GKV to dobrowolne porozumienie, na podstawie którego firmy członkowskie dążą do zagwarantowania podporządkowania się globalnym wymogom dotyczącym etycznym i moralnym aspektom prowadzonej działalności, oraz przestrzegania przepisów antymonopolowych i dotyczących konkurencji.

Obejmuje to promocję sprawiedliwych i stałych zasad współpracy z dostawcami, kontaktów z klientami, oraz norm obwiązujących w obrębie samej firmy. 

Kodeks postępowania GKV opracowano jako dobrowolne zobowiązanie. Firmy, które przystąpiły do porozumienia, otrzymały certyfikat wydany przez GKV lub jej stowarzyszenia wspierające.  

Kodeks postępowania dotyczy wszystkich oddziałów firmy i jej zakładów produkcyjnych, zatem całej Grupy Storopack. 

Kodeks postępowania GKV

The GKV-Compliance-Initiative

Storopack Hans Reichenecker GmbH

Untere Rietstrasse 30
72555 Metzingen
T +48 530795475

packaging.pl@storopack.com