Eine blaues Glühbirnen-Symbol

WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

Certyfikowane zarządzanie energią i środowiskiem.

WYDAJNOŚĆ OZNACZA OSZCZĘDNE KORZYSTANIE Z ENERGII.

Zrównoważona produkcja rozpoczyna się na długo przed przetworzeniem surowców w produkty: gdy chodzi o ochronę zasobów, sprzęt i urządzenia w naszych fabrykach odgrywają pierwszorzędną rolę. Angażujemy się w racjonalne zarządzanie energią w naszych fabrykach i ciągle optymalizujemy ślad energetyczny pozostawiany przez nasze działania.

Dzięki wielu działaniom modernizacyjnym do tej pory znacznie zredukowaliśmy emisję CO2 i zużycie energii. Nie spoczywamy jednak na laurach: prowadzimy regularne badania możliwości jeszcze dalszych udoskonaleń.

Grafik mit Kennzahlen zur Energieeffizienz
Grafik mit Kennzahlen zur Energieeffizienz
Grafik mit Kennzahlen zur Energieeffizienz

850 TON CO2 ROCZNIE MNIEJ

... emituje nasza fabryka w Krumbach dzięki sprawniejszemu zarządzaniu energią i szerokiej gamie działań modernizacyjnych.

    

1120 TON CO2 ROCZNIE MNIEJ

... emituje nasza fabryka w Vechta dzięki sprawniejszemu zarządzaniu energią i szerokiej gamie działań modernizacyjnych.

    

223 440 KILOWATOGODZIN MIESIĘCZNIE

… wytwarza się na miejscu na potrzeby produkcji w Krumbach, Vechta i Langenau, wykorzystując skojarzone generatory parowo-elektryczne.

    

3 NOWE KOTŁY

... zamontowano w fabrykach w Krumbach, Vechta i Mollet del Vallès, dzięki którym zapewniono sprawniejsze ogrzewanie.

    

588 416 KILOWATOGODZIN

... ciepła odlotowego z produkcji każdego miesiąca wykorzystuje się do ogrzewania w fabrykach Krumbach, Vechta i Mollet del Vallès.

8 MIEJSC FORMOWANIA

… od 2016 roku prowadzi się w nich niezależne audyty sprawności energetycznej, w wyniku których wskazano możliwości rozwoju: Anetz, Huarte, Krumbach, Langenau, Mainleus, Mollet del Vallès, Saint-Sébastien-sur-Loire, i Vechta.

    

19 NOWYCH POMP PRÓŻNIOWYCH

... w fabrykach w Langenau, Krumbach, Vechta, Saint-Sébastien-sur-Loire i Mollet del Vallès zużywa energię elektryczną wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, dzięki czemu oszczędzając energię.

    

1624 NOWYCH LAMP LED

... zastępuje mniej wydajne tradycyjne żarówki w fabrykach w Krumbach, Vechta, Mollet del Vallès, Huarte oraz Saint-Sébastien-sur-Loire. Dzięki temu oszczędzamy 45 991 kilowatogodzin miesięcznie.

    

9 SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

... w fabrykach w Langenau, Krumbach, Vechta, Saint-Sébastien-sur-Loire i Mollet del Vallès zużywa energię elektryczną wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne, dzięki czemu oszczędzając energię.