Eine Hand hält eine Glühbirne in der Natur, die von der Sonne erleuchtet wird

OCHRONA ŚRODOWISKA A OPAKOWANIA STOROPACK – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  1. Zrównoważony rozwój
  2. Ochrona środowiska a opakowania Storopack – najczęściej zadawane pytania

OGÓLNE

Dlaczego w pudłach transportowych znajduje się papier i poduszki wypełnione powietrzem? Przecież produkt w pudełku jest już często opakowany.

Brak zabezpieczenia produktu w pudle oznaczałby, że może on przemieszczać się w nim w trakcie transportu i w konsekwencji ulec uszkodzeniu. Dotyczy to również zapakowanych produktów znajdujących się w pudle transportowym. Uszkodzenie produktu jest nie tylko kłopotliwe dla odbiorcy, lecz również szkodliwe dla środowiska: zwrot uszkodzonego produktu oraz wytworzenie i ponowne wysłanie nowego pochłania dużo więcej energii i zasobów niż produkcja papierowych materiałów amortyzacyjnych czy wypełnionych powietrzem poduszek chroniących towar przed uszkodzeniem.

Dlaczego niewielkie produkty są czasami wysyłane w bardzo dużych pudłach wypełnionych dużą ilością materiałów opakowaniowych?

Jako producent opakowań ochronnych firma Storopack nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość pudeł ani na ilość ochronnych materiałów opakowaniowych stosowanych przez firmy przewozowe. Świadczymy jednak usługi doradcze, w ramach których pomagamy klientom opracować takie wydajne procesy pakowania, które gwarantują, że podczas wysyłki towarów zużywa się tylko niezbędną ilość materiałów opakowaniowych.

Czy zużyte produkty Storopack można odesłać firmie Storopack do recyclingu?

Absolutnie tak! Jednak w celu zminimalizowania wpływu na środowisko sugerujemy korzystanie z usług lokalnych organizacji zajmujących się recyklingiem – najlepiej sprawdzonych systemów zbierania odpadów do recyklingu. W większości państw i społeczności istnieją dobrze funkcjonujące
systemy gromadzenia odpadów papierowych i plastiku. Jest to najprostszy i najlepszy sposób, aby przyczynić się do recyklingu tych produktów.

Jaki ślad węglowy i energetyczny pozostawiają różne opakowania ochronne?

Z uwagi na brak standardów dla tego rodzaju badań jesteśmy zdania, że są one niekompletne i wprowadzające w błąd. Tak więc podjęliśmy decyzję, by nie przeprowadzać tego typu badań ani publikować związanych z tym oświadczeń.

PONOWNE WYKORZYSTANIE OPAKOWAŃ OCHRONNYCH

Jakiego rodzaju opakowania ochronne nadają się do ponownego wykorzystania?

Wszystkie opakowania ochronne Storopack nadają się do ponownego wykorzystania. Klienci indywidualni mogą, na przykład, wykorzystać je do zwrotu produktów bądź podczas wysyłki innych towarów. Również branża handlowa i przemysłowa mogą wykorzystać powracające do nich wypełniacze w procesie ponownej wysyłki produktów.

RECYKLING, KOMPOSTOWALNOŚĆ I UTYLIZACJA

Czy opakowania ochronne Storopack nadają się do recyklingu?

Tak, wszystkie opakowania ochronne Storopack nadają się do recyklingu. Można je przetwarzać i ponownie wykorzystywać w różnych produktach przemysłowych. Jedyny wyjątek stanowią nasze wypełniacze „loose fill” wyprodukowane ze skrobi – tych nie poddaje się recyklingowi, lecz kompostowaniu.

W jaki sposób prawidłowo poddać utylizacji wypełniacze papierowe?

Wypełniacze papierowe mogą zostać zutylizowane, a następnie poddane recyklingowi poprzez prawidłową segregację. W tym celu należy umieścić je w pojemnikach/workach w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER”. Od 2017r. na terenie całego kraju obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów – więcej szczegółów znajdą Państwo pod adresem: https://naszesmieci.mos.gov.pl
Storopack nie przetwarza papieru powlekanego, a wypełniacze PAPERlus® zawierają nadruk, który w łatwy sposób może zostać usunięty, co powoduje, że mogą one zostać w 100% ponownie przetworzone.

W jaki sposób prawidłowo poddać utylizacji poduszki powietrzne?

Poduszki powietrzne (najlepiej pozbawione powietrza) mogą zostać zutylizowane, a następnie poddane recyklingowi poprzez prawidłową segregację. W tym celu należy umieścić je w pojemnikach/ workach w kolorze żółtym z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”. Od 2017r. na terenie całego kraju obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów – więcej szczegółów znajdą Państwo pod adresem: naszesmieci.mos.gov.pl
Plastikowa folia może zostać ponownie przetworzona lub poddana procesowi spalania, a ponieważ składa się ona z polimerów etylenu, jest bardziej kaloryczna niż ropa naftowa, a co za tym idzie jest bardzo wydajnym źródłem energii. Storopack oferuje również opakowania, które mogą zostać poddane przemysłowemu procesowi kompostowania. Głównym składnikiem folii AIRplus® BIO jest poliaktyd (PLA) – polimer w pełni biodegradowalny, który powstaje z odnawialnych surowców naturalnych takich jak np. mączka
kukurydziana. AIRplus® BIO posiada certyfikat zgodności z europejską normą EN 13432 oraz amerykańskim standardem ASTM D6400.

W jaki sposób prawidłowo poddać utylizacji opakowania piankowe?

Opakowania piankowe mogą zostać użyte ponowie jako opakowanie ochronne. W przypadku utylizacji należy w procesie segregacji potraktować je jako odpady plastikowe i nie wymagają one odseparowania plastikowego worka od pianki znajdującej się w jego środku. Należy umieścić je w
pojemnikach/workach w kolorze żółtym z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”. Od 2017r. na terenie całego kraju obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów – więcej szczegółów znajdą Państwo pod adresem: https://naszesmieci.mos.gov.pl
Opakowania FOAMplus® będą stanowić doskonałe paliwo w nowoczesnych spalarniach produkujących energię elektryczną z odpadów.
Niektóre sektory przemysłowe posiadają własne kanały gospodarowania odpadami, dzięki którym opakowania piankowe mogą zostać poddane procesowi recyklingu.

W jaki sposób prawidłowo poddać utylizacji wypełniacze typu „loose fill”?

Wypełniacze PELASPAN® BIO są produkowane ze skrobi pochodzenia roślinnego i są tym samym w 100% kompostowalne zgodnie z europejską normą 13432, dlatego też należy umieścić je w pojemnikach/workach w kolorze brązowym z napisem „BIO”. Wypełniacze PELASPAN® należy traktować jako odpady plastikowe i umieszczać je w pojemnikach/workach w kolorze żółtym z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”. Od 2017r. na terenie całego kraju obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów – więcej szczegółów znajdą Państwo pod adresem: https://naszesmieci.mos.gov.pl
Wypełniacze PELASPAN® będą stanowić doskonałe paliwo w nowoczesnych spalarniach produkujących energię elektryczną z odpadów z powodu wysokiej kaloryczności.

Dlaczego nie wszystkie opakowania ochronne Storopack nadają się do kompostowania?

Zależnie od rodzaju transportowanych towarów potrzebne są rozmaite opakowania ochronne. Podczas gdy delikatne i lekkie produkty takie jak porcelana i szkło można zapakować w pudło używając nadającego się do kompostowania wypełniacza PELASPAN® BIO, to ciężkie elementy techniczne wymagają opakowań papierowych i piankowych stabilizujących je w pudle na czas transportu. Ten rodzaj opakowania ochronnego nie nadaje się do kompostowania, niemniej jednak można go oddać do recyklingu.

MATERIAŁY OPAKOWANIOWE PAPERplus®

Czy materiał pochodzący z recyklingu używany jest do produkcji wypełniaczy papierowych PAPERplus ®?

To zależy od produktu. Niektóre wypełniacze papierowe PAPERplus® zawierają materiał pochodzący z recyklingu, a inne wypełniacze papierowe PAPERplus® takiego materiału nie zawierają.

Jaką część wypełniaczy PAPERplus® produkuje się z materiału pochodzącego z recyklingu?

Niektóre wypełniacze papierowe zawierają co najmniej 40% materiału pochodzącego z recyklingu. Inne wypełniacze papierowe wykonane są w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu.

Czy istnieją wypełniacze papierowe PAPERplus® wykonane z surowców odnawialnych?

Tak, wypełniacz PAPERplus® Grass wykonany jest nawet w 50% z włókien traw, i może być w pełni poddany kompostowaniu lub recyklingowi. Produkcja PAPERplus® Grass odbywa się bez użycia technologicznych środków chemicznych.

Czy opakowanie ochronne wykonane z papieru jest bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego niż opakowanie ochronne z plastiku?

Każdy materiał ma zalety i wady pod względem metod produkcji i utylizacji. Zaletą papieru jest wykonanie z surowca odnawialnego jakim jest drewno. Z kolei produkcja folii PE (polietylenowej) wymaga mniejszych ilości energii i wody w porównaniu z papierem, a także jej recykling przebiega w bardziej energooszczędny sposób. Wszystkie opakowania ochronne Storopack nadają się do ponownego wykorzystania i recyklingu.

MATERIAŁY OPAKOWANIOWE AIRplus®

Z czego wytwarzane są poduszki wypełnione powietrzem?

Poduszki powietrzne AIRplus® są wykonane z folii polietylenowej (PE). Folie te powstają w naszych własnych zakładach produkcyjnych. Folia PE charakteryzuje się w szczególności minimalnym wykorzystaniem zasobów w procesie wytwórczym oraz doskonałymi własnościami mechanicznymi – jest wyjątkowo elastyczna, a jednocześnie zapewnia niezawodną amortyzację,  unieruchomienie i podparcie oraz umożliwia pakowanie produktów wszelkiego rodzaju.

Czy produkcja opakowań ochronnych z tworzyw sztucznych jest szkodliwa dla środowiska?

Nie! W procesie wytwarzania i obróbki folii PE stosowanych w naszych poduszkach powietrznych nie powstają nieprzyjemne zapachy, ani toksyczne opary czy ścieki. Proces produkcyjny folii PE jest wolny od chloru i siarki; folie te nie zawierają plastyfikatorów ani metali ciężkich i nie zatruwają wód gruntowych.

 

 

 

 

Czy do produkcji folii AIRplus® stosowane są materiały z recyklingu?

To zależy od produktu. Niektóre folie AIRplus® Void zawierają pewne materiały pochodzące z recyklingu, podczas gdy inne folie AIRplus® nie.

Jaka część folii AIRplus® jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu?

Tego rodzaju folie zawierają co najmniej 50% materiałów pochodzących z recyklingu.

Co oznacza określenie „biotworzywo”?

W tym miejscu należałoby dokonać rozróżnienia pomiędzy tworzywem pochodzenia biologicznego, tworzywem biodegradowalnym oraz mieszanką tych dwóch. Tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego powstają całkowicie lub częściowo z biomasy z kukurydzy, trzciny cukrowej bądź celulozy. W określonych warunkach tworzywa kompostowalne rozkładają się zasadniczo do dwutlenku węgla i wody. Istnieją również tworzywa  „OKSObiodegradowalne”: są to konwencjonalne tworzywa sztuczne zawierające dodatki metali, które umożliwiają ich biodegradowalność.

Dlaczego firma Storopack nie stosuje tworzyw „OKSObiodegradowalnych”?

Tzw. oksobiodegradowalnych tworzyw sztucznych należy unikać: wielu ekspertów kwestionuje fakt, czy ich elementy (lub mikrocząstki, zależnie od wielkości) naprawdę są całkowicie biodegradowalne. Co więcej, dodatki wchodzące w skład tworzyw oksobiodegradowalnych mogą mieć negatywny wpływ na proces recyklingu. Więcej informacji na temat biotworzyw można znaleźć również w artykule Niemieckiej Agencji ds. Ochrony środowiska (UBA) w sprawie toreb wykonanych
z biotworzyw

MATERIAŁY OPAKOWANIOWE PELASPAN® LOOSE FILL

Z czego produkowane są wypełniacze typu „loose fill”?

Wypełniacze typu „loose fill” wytwarzane są z kompostowalnej skrobi roślinnej bądź z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu (polistyren ekspandowany), który w 100% nadaje się do ponownego wykorzystania.

MATERIAŁY OPAKOWANIOWE FOAMplus®

Czy istnieją opakowania piankowe FOAMplus® wykonane z surowców pochodzących z recyklingu?

To zależy od produktu. Pianka opakowaniowa FOAMplus® 5504R wykonana jest częściowo z poliolu, surowca pochodzącego z recyklingu. Poliol produkowany jest z przetworzonych w zakładach przetwórczych odpadów poliuretanu lub jego resztek powstałych podczas produkcji trwałych dóbr konsumpcyjnych. Pianka FOAMplus® 5504R ma podobne własności, jak materiał bazowy, i można ją stosować do produkcji wysokiej jakości opakowań ochronnych.

Czy pianka jest materiałem szkodliwym?

Nie, pianka jest tzw. substancją obojętną co oznacza, że jest ona stabilna chemicznie i nie wchodzi samoczynnie w reakcje wskutek kontaktu z powietrzem, wodą lub innymi substancjami. Jednakże izocyjaniany w formie płynnej są szkodliwe i dlatego należy unikać kontaktu z nimi! Informacja o
tym znajduje się na pojemnikach dostarczanych klientom.

Czy dla spienionego polietylenu dostępne są karty charakterystyki (MSDS)?

Owszem, karty charakterystyki są dostępne na życzenie.

OCHRONA ŚRODOWISKA

W jaki sposób Storopack przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego?

Co do zasady, Storopack koncentruje się na zasadzie „4R”, czyli REDUCE, REUSE, RECYCLE i RENEW (redukcja, ponowne wykorzystanie, recykling i surowce odnawialne).

Podczas produkcji naszych opakowań ochronnych przywiązujemy wagę do ograniczonego wykorzystania zasobów i energii. Zakłady produkcyjne Storopack wykorzystują w miarę możliwości energię pochodzącą z ciepła odpadowego. Nasze procesy produkcyjne nie generują chlorofluorowęglowodorów (CFC). Co ważne, niewielka masa naszych opakowań ochronnych jest istotnym czynnikiem ograniczającym zużycie paliwa podczas transportu.

Jakie środki podejmuje firma Storopack w związku z wydajnością energetyczną we własnych fabrykach?

Gdy chodzi o ochronę zasobów, sprzęt i urządzenia w naszych fabrykach odgrywają pierwszorzędną rolę. Angażujemy się w racjonalne zarządzanie energią w naszych fabrykach i ciągle optymalizujemy ślad energetyczny pozostawiany przez nasze działania. Dzięki wielu działaniom modernizacyjnym do tej pory znacznie zredukowaliśmy emisję CO2 i zużycie energii. Nie  spoczywamy jednak na laurach: prowadzimy regularne badania celem dalszych udoskonaleń. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.storopack.pl/sustainability/energy-efficiency/

W jaki sposób firma Storopack angażuje się w walkę z odpadami plastikowymi?

Storopack jest częścią globalnej inicjatywy po nazwą „sojusz na rzecz eliminacji odpadów plastikowych”, której celem jest ratowanie planety przed zmorą zanieczyszczenia plastikiem. Odpady plastikowe w środowisku naturalnym, szczególnie w oceanach, stanowią poważny problem.
Wraz z około 40 firmami podjęliśmy misję zapobiegania przedostawaniu się odpadów plastikowych do środowiska naturalnego oraz eliminacji plastiku już w nim obecnego.

Uczestnicząc w inicjatywie Operacja Clean Sweep firma Storopack w istotny sposób przyczynia się do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem odpadami plastikowymi. W naszym zakładach w Niemczech, Francji i Hiszpanii przyjęliśmy założenia Operacji Clean Sweep i tym samym wyznaczyliśmy sobie cel, by uniemożliwić przedostawanie się cząstek plastiku do środowiska naturalnego wraz z wodą. Stanowi to istotny przyczynek do zapobiegania stratom granulatu w łańcuchu wartości wyrobów plastikowych.