Alliance To End Plastic Waste Logo

ALLIANCE TO END PLASTIC WASTE

Storopack dołącza do walki z zanieczyszczeniem środowiska plastikiem

STOROPACK JEST CZĘŚCIĄ GLOBALNEJ INICJATYWY PO NAZWĄ „SOJUSZ NA RZECZ ELIMINACJI ODPADÓW PLASTIKOWYCH”, KTÓREJ CELEM JEST RATOWANIE PLANETY PRZED ZMORĄ ZANIECZYSZCZENIA PLASTIKIEM.

Odpady plastikowe w środowisku naturalnym, szczególnie w oceanach, stanowią poważny problem. Wraz z około 40 firmami podjęliśmy misję zapobiegania przedostawaniu się odpadów plastikowych do środowiska naturalnego oraz eliminacji plastiku już nim obecnego.

Globalna inicjatywa „Alliance to End Plastic Waste” gromadzi korporacje z całego świata wzdłuż całego łańcucha wartości związanego z plastikiem. Uczestniczące w niej firmy zadeklarowały już wsparcie finansowe o wartości około miliarda dolarów amerykańskich. W ciągu kolejnych pięciu lat na realizację różnego rodzaju projektów i inicjatyw planuje się przeznaczyć co najmniej 1,5 miliarda dolarów.
 

Sojusz na rzecz eliminacji odpadów plastikowych realizuje czteroelementową strategię:

Ein blaues Symbol mit einem Mülleimer und dem Recyclingzeichen darauf

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

Rozwój i rozbudowa infrastruktury w miastach i obszarach szczególnie dotkliwie dotkniętych obecnością odpadów plastikowych.

Cel: zebranie i właściwe zarządzanie odpadami, oraz wzrost poziomu ich ponownego wykorzystania

    

Ein blaues Symbol mit zwei Sprechblasen

EDUKACJA I ZAANGAŻOWANIE

Edukacja konsumentów i mieszkańców zagrożonych terenów w zakresie procesów przetwarzania odpadów.

Cel: podwyższenie poziomu świadomości

Ein blaues Symbol mit einer Glühbirne und zwei Pfeilen, die einen Kreis bilden

INNOWACJA

Inwestycje w nowe technologie przetwórstwa i odzysku odpadów plastikowych.

Cel: opracowanie innowacyjnych rozwiązań w recyklingu opakowań i wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego

    

Ein blaues Symbol für Reinigung

SPRZĄTANIE

Usunięcie odpadów plastikowych już nagromadzonych w oceanach i rzekach, co jest szczególnie pilnym zadaniem.

Cel: usunięcie plastiku już obecnego w środowisku naturalnym