Mehrere Personen bilden einen Kreis und legen ihre Hände in der Mitte aufeinander

INICJATYWY WEWNĘTRZNE

  1. Zrównoważony rozwój
  2. Inicjatywy wewnętrzne

OPAKOWANIA EKOLOGICZNE TO COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO KONCENTRACJA NA SUROWCACH.

Zrównoważone działania zaczynają się na wczesnym etapie, jeszcze zanim surowce zostaną przekształcone w nasze produkty. Wyposażenie dostępne w naszych lokalizacjach również odgrywa istotną rolę pod względem ochrony zasobów.

  

W związku z tym podejmujemy różne działania wewnętrzne mające na celu optymalizację naszego śladu węglowego i zapewniające wydajne zarządzanie energią.

  

ECODESIGN

Narzędzie do projektowania rozwiązań opakowaniowych przyjaznych dla środowiska

WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

Certyfikowane zarządzanie energią i środowiskiem.

   

Ein statistisches Schaubild wird dargestellt durch Pflanzenzweige auf der Erde

RAPORT DOTYCZĄCY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

(wersja angielska)

Pobierz